Sáng 18.8, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.

Số tiền 275.000.000 đồng hỗ trợ được ông Mai Thành Phương – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao cho đại diện Công ty là các ông: Đỗ Văn Hoan- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và ông Lê Đức Nguyên- Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Trong ngày hôm nay, số tiền này sẽ được chuyển ngay đến những đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn của Công ty.

Có 550 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn của Công ty được nhận hỗ trợ với mức 500.000 đồng/người. Tổng số tiền hỗ trợ 275.000.000 đồng, trích từ nguồn tài chính Công đoàn của Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Cũng dịp này, Công đoàn Đường sắt Việt Nam còn hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn và Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa với tổng số tiền 110.000.000 đồng. Trong đó 101.000.000 đồng hỗ trợ 202 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn; 10.000.000 đồng hỗ trợ 20 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button