Dịch Vụ :

Dịch vụ Vận chuyển hàng hóa, hành khách Tết 2022

Kế hoạch vận chuyển hàng hóa năm 2022 Công Ty Cổ Phần Bao Bì Vận Chuyển Hà Nội gồm các hạng mục sau: Khối

THÔNG BÁO: Thay đổi kế hoạch vận chuyển hàng hóa, hành khách tuyến Hà Nội – Hải Phòng bằng tàu LP8/LP3 các ngày đầu tuần từ 15/11/2021.

Kế hoạch vận chuyển hàng hóa. Do có sự thay đổi về kế hoạch chạy tàu Công ty chúng tôi nhận vận chuyển hàng

Vận chuyển hàng hóa, hành khách từ ngày 3/11/2021 Hà Nội <=> Sài Gòn

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa Công ty chúng tôi nhận vận chuyển: Vận chuyển hàng hóa tất cả các ga

Kế hoạch vận chuyển hàng hóa, vận tải nhanh Đường Sắt và chạy tàu phục vụ hành khách tuyến Bắc Nam

Công ty chúng tôi nhận vận chuyển hàng hóa trên tất cả các ga có Đường Sắt đi qua với phương thức như sau:

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ GIẢM 30% THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TƯƠNG ĐƯƠNG KHOẢNG 3% TỔNG GIÁ TRỊ VÉ TÀU TỪ NGÀY 1/11/2021

Công ty cổ phần bao bì vận chuyển chúng tôi nhận vận chuyển nhanh Đường Sắt. tất cả các loại hoàng hóa. Vận chuyển
Call Now Button